skip to Main Content
+90 (506) 158 23 62 info@cestelkimya.com

Nem Toleranslı Astar Primer 1000

Nem Toleranslı Astar Primer 1000

Tanımı

Nem toleranslı Primer 1000 iki bileşenli, düşük viskoziteli, solvent içermeyen epoksi bazlı reçinedir.

Özellikleri   

 • Düşük viskozitelidir
 • İyi penetrasyon özelliğine sahiptir
 • Yüksek yapışma dayanımına sahiptir
 • Solvent içermez 
 • Uygulaması kolaydır 
 • Katlararası bekleme süreleri kısadır 
 • Çok amaçlıdır
 • Dış mekanlarda da kullanılabilir

Kullanım Alanı

 • Beton yüzeylerin, çimentolu şapların ve epoksi harçların astarlanmasında 
 • Normal ve çok emici yüzeylerde   
 • Tüm Sika Epoksi ve PUR zemin kaplamaları için astar olarak 
 • Epoksi esaslı tesviye harçları ve harç kaplamalar için bağlayıcı olarak
 • İç ve dış ortamlar içindir

Ürün Bilgileri 

Görünüm

A Bileşeni: şeffaf, sıvı

B Bileşeni: kahverengimsi, sıvı 

Depolama 

Raf Ömrü

Orijinal açılmamış ve hasar görmemiş ambalajında, kuru ortamda, +5°C ile +30°C arasında depolandığında, raf ömrü üretim tarihinden itibaren 24 aydır.

Teknik Veriler   

Yoğunluk

A Bileşeni:  ~ 1.10 kg/l

B Bileşeni:  ~ 1.02 kg/l

Reçine Karışımı:  ~ 1.10 kg/l  (DIN EN ISO 2811-1)

Tüm yoğunluk değerleri +23°C ‘de Katı Madde İçeriği ~ 100% (hacimce) / ~ 100% (ağırlıkça)

Mekanik / Fiziksel Özellikler 

Basınç Dayanımı Harç:  ~ 96 N/mm² (7 gün / +23°C / 50% bağıl nem)   (EN 196-1)

Yapışma Dayanımı > 1.5 N/mm2 (betonda göçme)    (EN 4624)

Shore D Sertliği     85 (7gün / +23°C / 50% bağıl nem)    (DIN 53505)

Uygulama Detayları   

Primer 1000 sarfiyat: 0.3 – 0.4 kg/m²

Sarfiyat

Yukarıdaki sarfiyat değeri teoriktir ve yüzey gözenekliliğine, profiline, tesviyedeki farklılıklara ve zayiata bağlı olarak ilave malzeme ihtiyacını içermemektedir.

Yüzey Kalitesi

Beton yüzey temiz, sağlam ve yeterli basınç dayanımına sahip (en az 25 N/mm²), çekme dayanımı (pull off) en az 1.5 N/mm² olmalıdır. 

Yüzey temiz, kuru ve kir, yağ, kaplama, yüzey kür malzemeleri gibi yabancı maddelerden arındırılmış olmalıdır.  Şüphe durumunda bir deneme uygulaması yapınız.

Yüzey Hazırlığı

Beton yüzeyler aşındırıcı ekipmanlar kullanılarak çimento şerbetini kaldırarak açık gözenekli bir yüzey elde edecek şekilde hazırlanmalıdır. 

Zayıf beton uzaklaştırılmalı, kuşgözü boşluklar, delikler tamamen açık hale getirilmelidir. 

Yüzey tamirleri, kuşgözü boşlukların/deliklerin doldurulması ve yüzeyin düzeltilmesi uygun ürünlerle yapılmalıdır 

Beton veya şap yüzeyler astarlanmalı veya düzgün yüzey elde edilecek şekilde tesviye edilmelidir. 

Yüzeydeki yüksek yerler elmas diskli zımpara v.b. ile aşındırılarak temizlenmelidir. 

Tüm toz, gevşek ve oynak parçacıklar ürünün uygulamasından önce fırça ve/veya elektrikli süpürge ile yüzeyden uzaklaştırılmalıdır.

Uygulama Koşulları

Yüzey Sıcaklığı  En az +10°C / En fazla +30°C 

Çevre Sıcaklığı  En az +10°C / En fazla +30°C

Yüzey Rutubet İçeriği

Rutubet oranı ağırlıkça < 6% 

ASTM’ye göre yükselen nem olmamalıdır.

Bağıl Nem En fazla 80% 

Çiy Noktası Yoğuşmaya dikkat ediniz!   Yoğuşma ve yüzey bitişinde kabarcık oluşma riskini azaltmak için yüzey ve kürünü almamış zemin sıcaklığı yoğuşma noktasının en az 3°C üzerinde olmalıdır.

Uygulama

Karışım A bileşeni : B bileşeni = 100 : 50 (ağırlıkça)

Karıştırma Süresi Karıştırmadan önce A bileşenini kendi içinde mekanik olarak karıştırınız. B bileşenini A bileşenine ekledikten sonra muntazam bir karışım elde edene kadar 3 dakika boyunca sürekli olarak karıştırınız.   Hava sürüklenmesini en aza indirmek için fazla karıştırmaktan kaçınınız.

Karıştırma Aletleri  düşük hızlı (300-400 dev/dak) elektrikli bir karıştırıcı veya başka uygun bir ekipmanla iyice karıştırılmalıdır.

Betoniyer tip (serbest düşmeli) karıştırıcılar kullanılmamalıdır.

Uygulama Yöntemi Uygulamadan önce yüzey rutubetini, rölatif nemi ve çiy noktası şartlarının uygunluğunu tespit ve teyid ediniz   

Astar: Sürekli, gözeneksiz bir katın yüzeyi kapladığına emin olunuz. Gerekirse iki kat astar uygulaması yapınız. Primer 1000 fırça, rulo veya gelberi ile uygulanabilir 

Ekipmanların Temizliği

Kullanımdan hemen sonra tüm alet ve ekipmanları Tiner C ile temizleyiniz. Sertleşmiş ve/veya kür almış malzeme sadece mekanik olarak uzaklaştırılabilir. 

Pota Ömrü (Pot Life)

Sıcaklık      Süre

+10°C ~ 80 dakika

+20°C ~ 50 dakika

+30°C ~ 25 dakika

Katlararası Bekleme Süresi Primer 1000 üzerine solvent içermeyen ürünler uygulamadan önce:

Yüzey sıcaklığı En az En fazla

+10°C 24 saat 4 gün

+20°C 12 saat  2 gün

+30°C  6 saat 1 gün

Süreler yaklaşık olarak verilmiştir. Değişen ortam koşulları, özellikle sıcaklık ve bağıl rutubetten etkilenecektir

Uygulama Notları

Astarın yüzeyde göllenme yapmasına izin vermeyiniz. Uygun agrega boyutu dağılımını sağlamak amacıyla epoksi harç karışımları için pratik denemeler yapılmalıdır. Dış mekanlarda sıcaklıkların düştüğü sırada uygulama yapılmalıdır. Sıcaklıkların yükseldiği sırada yükselen hava nedeniyle “toplu iğne başı” boşluklar oluşabilir. 

Yapı derzleri ön tamir gerektirmektedir. Aşağıdaki şekilde hareket ediniz: 

  Statik çatlaklar: epoksi reçineleri kullanarak doldurunuz ve tesviye ediniz.

  Dinamik çatlaklar: incelenmesi gerekir ve gerekirse bir şerit elastomerik  malzeme uygulanmalı veya hareketli derz olarak tasarlanmalıdır.   

Çatlakların doğru değerlendirilmemesi ve doğru işlemden geçmemesi servis ömrünü azaltabilir ve çatlağın kaplamaya yansımasına sebep olabilir.

Bazı durumlarda yüksek noktasal yük ile birlikte yerden ısıtma sistemi veya yüksek ortam sıcaklığı olan yerlerde reçinede izler oluşabilir.

Eğer ortamı ısıtmak gerekiyor ise gaz, yağ, parafin veya diğer fosil yakıtlı ısıtıcıları kullanmayınız. Bunlar yüzey görünümünü etkileyen yüksek miktarda CO2 ve H2O su buharı ortaya çıkarır. Isıtma amaçlı, sadece elektrikli, ılık hava üfleyen sistemleri kullanınız.

Kür Detayları   

Uygulanan Ürünün Kullanıma Hazır Olma Süresi

Sıcaklık Yaya Trafiği Hafif Trafik Tam Kürünü Alma

+10°C ~ 24 saat ~ 5 gün ~ 10 gün

+20°C ~ 12 saat ~ 3 gün   ~ 7 gün

+30°C   ~ 6 saat ~ 2 gün   ~ 5 gün

Not: Süreler yaklaşıktır ve değişen ortam koşullarından etkilenebilir.

Notlar: Bu ürün bilgi föyünde belirtilen bütün teknik bilgiler laboratuvar deneylerine dayanmaktadır. Gerçekte elde edilen değerler, bizim kontrollerimizin ötesindeki, şartlar sebebiyle değişiklik gösterebilirler.

Yerel Sınırlamalar Yerel düzenlemeler nedeni ile bu ürünün performansının ülkeden ülkeye farklılık gösterebileceğine lütfen dikkat ediniz. Uygulama alanlarının kesin tarifleri için lütfen yerel ürün bilgi föylerine başvurunuz.

Sağlık ve Güvenlik Bilgileri

Kullanıcılar, kimyasal ürünlerin güvenli olarak taşınması, depolanması ve bertaraf edilmesi ile ilgili bilgi ve tavsiyeler için, fiziksel, ekolojik, toksikolojik ve diğer güvenlikle ilgili bilgileri içeren, ürüne ait malzeme güvenlik bilgi formuna (MSDS) başvurmalıdırlar.