skip to Main Content
+90 (506) 158 23 62 info@cestelkimya.com

Cestel Enjeksiyon

Cestel Enjeksiyon

Tanımı

İki bileşenli, düşük vizkoziteli, su ile reaksiyona geçen,rijit poliüretan reçine.
Hidrostatik basınçlı, tazyikli, çok veya az miktardaki su akıntılarını durdurmak için enjeksiyon reçinesidir.

Kullanım Alanları

 • Yüksek basınçlı veya yüksek akımlı, tazyikli, su sızıntılarına karşı.
 • Diyafram / istinat duvarlarındaki su sızıntılarını bloke etmek için.
 • Harekete  maruz kalmayan yerlerde, geniş çaplı boşlukların, örneğin; kaya çatlakları, kırılma defoları, dolgu tabakaları, derzler,         çatlaklar ve ayrışma (segregasyon) olmuş betonarmede.
 •  Tünel inşaatlarında, LDPE veya HDPE membran kaplama enjeksiyonunda
 • Islak ortamda NATM delme ve patlatma ile TBM önünde su geçirimsizlik ve konsolidasyon için ön enjeksiyonda.
 •  Çiroz deliklerinin ıslak veya kuru ortamda, dolgu işlerinde.
 • Islak veya kuru ortamda çakıl dolguların sıkıştırma işleminde mantolama enjeksiyonunda.
 • Toprak stabilizasyonu ve dolgudaki ankrajlama işlerinde.
 • Yüksek dozda su akıntılarının var olduğu durumlarda, gözenekli betonarme arkasını perde enjeksiyon işlerinde.
 • Eski ve yeni betonun birleşim yerlerinde kullanılır.

Özellikleri ve Avantajları

 • CESTEL Enjeksiyon  derz veya çatlaklarda dayanıklı rijit conta halini alır.
 • Yanıcı değildir, solventsizdir.
 • Kullanıcı dostu tek bileşenlidir.
 •  Kontrol edilebilir reaksiyon zamanı:Katalizör kullanılarak kür alma süresi azaltılabilir.
 •  Kürünü almış ürün çoğu organik çözeltilere, hafif asitlere ve mikro organizmalara karşı dayanıklıdır.

Uygulama

 • Uygulamaya başlamadan önce ürünü tanımak için teknik bilgi ve sağlık / güvenlik föylerini okuyunuz.
 •  Daima,  katalizörü kullanmadan önce çalkalayınız.

Yüzey HazırlığI

 • Çatlak veya derzlerdeki serbest parçacıklar- kalıntılar temizlenmelidir.3 mm den fazla geniş sızdıran çatlakların üzeri uygun metot ile kapatılmalıdır.
 • Kullanılacak ( Paker) enjektör çapına göre 45 derece açı ile delikler delinir.Çatlağın düz hat olmaması durumunda, deliklerin çatlağın her iki tarafına şaşırtmalı şekilde delinmesi önerilir.
 •  Delik derinliği betonarme kalınlığının yarı derinliği kadar olmalıdır.Deliğin çatlaktan uzaklığı da  beton kalınlığının yarısı kadar olmalıdır.
 •  Delikler arasındaki mesafe, mevcut olan duruma göre 15-90 cm olabilir.
 •  Pakerler ( enjektörler ) deliklere yerleştirilir ve enjeksiyon esnasında oluşabilecek basınca dayanıklı duruma getirilmelidir.
 •  Kuru ortamda, enjektörlerden önce su sıkılır. Bu işlem  çatlak/ derz içerisindeki toz ve yabancı maddelerin uzaklaştırılmasına yardımcı olur.Çatlak/ derz içerisindeki su , reçinenin reaksiyona geçmesini sağlayacaktır.

Reçine ve Ekipmanların Hazırlanması

 • Reçine ile, önceden miktarı belirlenmiş katalizör hazırlanır, katalizör önceden çok iyi çalkalanmalıdır.
 •  Reçine sudan uzak tutulmalıdır.Aksi halde reaksiyona geçer.Köpükleşmeye başlar ve enjeksiyon pompa ve ekipmanlar içerisinde donmaya başlar ve pompayı tıkar.
 • Çatlak veya derzlere su sıkılması gerekiyorsa mutlaka iki ayrı pompa kullanılmalıdır.

Uygulama İşlemi

 •  Enjeksiyona birinci pakerden başlanmalıdır.
 •  Enjeksiyona; enjeksiyon pompasının en düşük basıncı ile başlanmalıdır, reçine taşmaya başlayana kadar basınç yavaşça                  yükseltilmelidir. Çatlak boyutuna, betonarme kalınlığına ve genel şartlara göre, basınç 14 bar ile 200 bar arasında                            değişebilmektedir.
 •  Betonarmeden gelecek reçine sızıntısı, reçinenin betonarmede işlediğini gösteren iyi bir işarettir.Fazla akıntılar paçavra /              çaput ile tıkanmalı ve reçinenin genleşmesi için beklenir.Akıntı durduğu zaman enjeksiyon işlemine devam edilir.
 •  Enjeksiyon işlemi sırasında çatlaklardan, önce su sonra köpüklü reçine akacaktır.
 •  Reçine ikinci pakere ulaşınca enjeksiyon işlemi durdurulur.
 •  Enjektör ikinci pakere yerleştirilir ve işlem tekrarlanır.
 •  Birkaç pakerdenenjeksiyon yapılınca, birinci pakere dönülüp bir daha reçine enjekte edilir.
 •  Reçine enjeksiyonundan sonra, pakerlerden tekrar su sıkılabilir, bu da geride kalan reçinenin reaksiyonunu sağlayacaktır.
 •  Reçine kürünü almadan Pakerler yerinden çıkarılmamalıdır.
 •  Pakerlerden dolayı oluşan delik boşlukları çimento ile doldurulabilir.
 •  Enjeksiyon işlemi bittikten sonra pompa ve ekipmanlar 30 dakika içerisinde temizlenmelidir.
 •  Makine ve ekipmanların temizliğinde solvent kullanmayınız.Atıklar yerel mevzuatlara göre uzaklaştırılmalıdır.

Ekipmanların Temizliği Uygulamadan hemen sonra, henüz sertleşmeden; Aletler;solventile, eller, temiz ılık su ve sabun ile yıkanmalıdır. Sertleşenharç sadece mekanik olarak temizlenebilir.

Teknik Bilgi:

Kimyasal Yapı Poliüretan Esaslı
Yoğunluk A Bileşen : 1,02±0,03 ( g / ml )

B Bileşen : 1,14±0,03 ( g / ml )

20  0C de Katalizör miktarı ve kürleşme zamanı.

KATALİST 1/100 1/50 1/20 1/15 1/10
REAKSİYON ZAMANI 300 SN 120 SN 60 SN 45 SN 30 SN

Ambalaj:

5 kg ve 20 kg lık set

Depolama Koşulları / Raf ömrü:

Açılmamış ve zarar görmemiş orijinal ambalajında üretim tarihinden itibaren 12 ay

 Sağlık ve Güvenlik Bilgileri

 Kullanıcılar, kimyasal ürünlerin güvenli olarak taşınması, depolanması ve bertarafedilmesi ile ilgili bilgi ve tavsiyeler için, fiziksel, ekolojik, toksikolojik ve diğergüvenlikle ilgili bilgileri içeren, ürüne ait malzeme güvenlik bilgi formuna (MSDS)başvurmalıdırlar.