skip to Main Content
+90 (506) 158 23 62 info@cestelkimya.com

RTV-2 Silikon reçinesi uygun katalizörle reaksiyona sokularak istenilen sertlikte kalıp elde edilebilir. Oda koşullarında yani 25 derecede silikonun sertleşmesi 24 saati bulmaktadır. Karışımdan 24 saat sonra silikon kalıp kullanımına hazırdır. Silikon dan yapılmış kalıbın en önemli özelliği dökülen malzemenin yağ sürülmeden kalıptan rahat çıkartılmasıdır. Silikonu bu özelliğinin bir ömrü vardır. Poliüretan ve poliester dökümlerde 30-40 dökümden sonra kalıba da yağ sürülmesi gerekebilir. Kaliteli rtv silikonlarda bu oran 120 döküme kadar çıkar.

Kalıp Silikon Nasıl Yapılır?

  • Silikon reçinesi ile silikon katalizörü üreticinin belirttiği oranda tartılıp, temiz bir kapta karıştırılır. Elle karışımlar 5 dakika, mekanik karıştırıcılar ile 3 dakika karıştırmak yeterli olur.
  • Elde edilen karışım 5 dakika vakum altında tutulursa, karışım içindeki hava dışarı atılmış olur. Bu da kalıp yüzeyinin çok daha düzgün çıkmasını sağlar.
  • Elde edilen karışım oda sıcaklığında 30 dakika içinde jelleşmeye başlar. Bu zaman içinde karışımı, kalıbı alınacak modelin üzerine dökebilirsiniz.
  • Model içine dökülen silikon karışım oda koşullarında 24 saat sonra katılaşmış olarak çıkartılır.
RTV2 Kalıp Silikonu

RTV2 KALIP SİLİKONU İÇİN EN ÇOK SORULANLAR

Silikon kalıbı dökerken vakum kullanmalı mıyım?

Neden Silikon kalıbım kurumadı (donmadı)?

Daha önceden dökülmüş silikon kalıba yeni dökülecek bir silikon kalıbı nasıl yapıştırabilirim?

Sıcaklık ve nem silikon kalıp yapımında etkili midir?

Neden silikon kalıbım yüzeyinde hava boşlukları oluşuyor?