skip to Main Content
+90 (506) 158 23 62 info@cestelkimya.com

Neden silikon kalıbım yüzeyinde hava boşlukları oluşuyor?

Hava boşluğu silikon reçinesindeki havanın hapis kalmasıyla alakalıdır. Bu yüzden reçinenin yavaş karıştırılması ve dökümün tek bir yerden kalıbın en alt tarafından yapılması gerekir. Silikonun katalizör ile karıştırılmasından sonra uygulanacak vakum ve basınç işlemleri hava boşluğunu yok edecektir. Vakum uygulaması…

-->

Sıcaklık ve nem silikon kalıp yapımında etkili midir?

Evet. Soğuk ortamda silikon reçinenin reaksiyonu yavaşlar. 17 Derecenin altında reaksiyonun tamamı gerçekleşmeyebilir. Nemin yüksek olması kalay bazlı silikonun reaksiyonun hızlandırır. Bu yüzden silikon kalıbın yüzeyi hızlı kurur. Fakat bu kuruma sizi aldatmasıdır. Silikon kalıbın içi tam kurumamıştır ve reaksiyon…

-->

Neden Silikon kalıbım kurumadı (donmadı)?

RTV silikon reçinesin kurumamasının birçok nedeni olabilir. Silikon kalıp yapımında kalay ve platinyum bazlı reçineler kullanılır. Platinyum bazlı silikon reçineler bazı durumlarda havadaki etkenlerden dolayı havaya bakan kısmı tam kurumayabilir. Kurumayan kısma CESTEL firmamızın geliştirdiği özel kurutucu CESDUST malzemesi serpilir.…

-->

Poliüretan

 Ürün  Sertlik Vizkosite Part A (m.Pas) Vizkosite Part B (m.Pas) TDS  MSDS cestel sprey 55 55D 1000 @ 25oC 1500 @ 25oC   Izo:  Poli:

-->